Έξυπνο Λεξικό !

Αειφορία (ή βιωσιμότητα)

Η κάλυψη των αναγκών μας σήμερα με τρόπο ώστε να μην στερηθούν τα δικαιώματά τους σε ένα βιώσιμο μέλλον τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές. Η οικονομική δραστηριότητα πρέπει να διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους και να προσαρμόζεται στα όρια που θέτει το περιβάλλον, έτσι ώστε να μην δημιουργεί ανεπανόρθωτη βλάβη, υπονομεύοντας το μέλλον των επερχόμενων γενών.

Αιγιαλός

Η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από θάλασσα και ορίζεται μεταξύ της ακτογραμμής και του σημείου που φτάνει το μεγαλύτερο χειμερινό κύμα.

Αμμοθίνες

Μικροί λόφοι από άμμο στην παραλία, που σχηματίζονται από τη δράση της θάλασσας και του ανέμου, συνιστούν χώρο διαβίωσης σημαντικών οργανισμών και αποτελούν φυσικό φράγμα προσχώρησης της θάλασσας στον ευρύτερο παράλιο χώρο.

Αποδόμηση

Διάσπαση σύνθετης οργανικής ένωσης σε απλούστερες. Έτσι, ανακυκλώνεται η ζωή που βρίσκεται σε μια δυναμική σχέση μεταξύ οργανικής και ανόργανης ύλης.

Απορρίμματα

Τα αντικείμενα που πετιούνται ως άχρηστα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για πολύτιμες πρώτες ύλες σε λάθος τόπο και χρόνο. Σε περίπτωση που επαναχρησιμοποιούσαμε ή ανακυκλώναμε αυτά τα αντικείμενα ή κομποστοποιούσαμε τα οργανικά απορρίματα θα είχαμε μηδενικά απόβλητα. Πετώντας τα, όμως, στο περιβάλλον, αυτά καταλήγουν στη φύση, στις ακτές, στη θάλασσα και στο βυθό, επιβαρύνοντας το περιβάλλον, μεταφέροντας επικίνδυνες, τοξικές ουσίες στην τροφική αλυσίδα, δολοφονώντας πάνω από 1.000.000 πουλιά και 100.000 θηλαστικά μεγάλα ζώα, και καταλήγοντας, μέσω των ψαριών που εμείς στη συνέχεια καταναλώνουμε, στο πιάτο μας.

κορυφή

Βένθος (οργανισμοί του βυθού)

Το σύνολο των ζωικών και φυτικών οργανισμών που ζουν είτε μέσα στους βυθούς των θαλασσών, των ποταμών και των λιμνών (σκουλήκια, κοχύλια) είτε πάνω στο βυθό (αχινοί, καβούρια, αστερίες) είτε σε συνάφεια με το βυθό (χταπόδια, βενθικά ψάρια).

Βιοποικιλότητα

Η ιδιότητα μιας βιοκοινωνίας, του συνόλου δηλαδή των φυτικών και ζωικών οργανισμών που ζουν σε ένα βιότοπο, να έχει πολλά είδη ζώων και φυτών. Η βιοποικιλότητα βρίσκεται σε κίνδυνο και παρά τις διεθνείς συμφωνίες και πρωτοβουλίες δεν έχει περιοριστεί ο ρυθμός απώλειας και μείωσης ειδών. Η κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

κορυφή

Γη

Είναι ο πλανήτης μας. Δεν έχουμε άλλον! Αν όλοι οι πολίτες στον πλανήτη είχαν τα ίδια επίπεδα κατανάλωσης με εμάς στην Ελλάδα τότε θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 3 πλανήτες.

κορυφή

Δέλτα ποταμών

Πρόκειται για σημαντικά και ευαίσθητα οικοσυστήματα με εαξιρετικά πλούσια χλώρίδα και πανίδα. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή ειδών και στην βιοιποικιλότητα γενικότερα.

Διάβρωση

Προοδευτική αλλοίωση της παραλίας με τη δραστηριότητα των κυμάτων και του αέρα, η οποία επιδεινώνεται εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας με την ανάπτυξη των παράκτιων εγκαταστάσεων και της κλιματικής αλλαγής.

Διοξείδιο του άνθρακα [CO2]

Ένωση χημικού στοιχείου άθρακα με δύο άτομα οξυγόνου. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα από φυσικές διαδικασίες (πχ. αποσύνθεση, αναπνοή) αλλά και από ανθρωπογενείς πηγές, όπως είναι οι βιομηχανικές διεργασίες (πχ.παραγωγή τσιμέντου και ασβέστη), η χρήση διαλυτών και η καύση ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), που αυξάνουν τη συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το κλίμα.

κορυφή

Είδος

Ομάδα διασταυρωμένων πληθυσμών, οι οποίες είναι αναπαραγωγικά απομονωμένες από άλλες τέτοιες ομάδες.

Ενδιαίτημα (ή βιότοπος)

Το μέρος όπου ζει ένας οργανισμός. Πολλά είδη απειλούνται σήμερα ή είναι υπό εξαφάνιση γιατί χάνονται οι βιότοποί τους. Η προστασία της ζωής, των φυτών και των ζώων περνάει μέσα από την προστασία των οικοτόπων τους.

κορυφή

Ζωή

Η γενική κατάσταση που χαρακτηρίζει τα ενόργανα όντα διαφοροποιώντας τα από τα άψυχα αντικείμενα και τους νεκρούς οργανισμούς και η οποία, όταν χαθεί, δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Συνολικά, κάθε είδος είναι μοναδικό για τη ζωή στον πλανήτη. Η ρύπανση, η αστικοποίηση, η βιομηχανοποίηση της γεωργίας και η υπερβολική βόσκηση απειλούν ήδη πολλές μορφές ζωής. Η κλιματική αλλαγή έρχεται να επιδεινώσει την ισχυρή τάση μείωσης της βιοποικιλότητας. Είναι πιθανό ότι μέχρι το 2050 θα έχουν εξαφανιστεί, θα απειλούνται με εξαφάνιση ή θα κινδυνεύουν τα 2/3 των ειδών που υπάρχουν στον πλανήτη.

κορυφή

Ηθική (Βιοηθική)

Το σύνολο των αρχών και των αξιών που έχει διαμορφώσει και τηρεί ένα άτομο στην καθημερινή του ζωή και που, όταν αφορά στη στάση μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, ονομάζεται βιοηθική. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι, ως ανθρωπότητα αλλά και ως πολίτες έχουμε σημαντικές ευθύνες απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, που εμείς οι ίδιοι απειλούμε με τις δραστηριότητές μας, και ότι πρέπει να διαμορφώσουμε τη βιοηθική μας ανάλογα.

κορυφή

Θάλασσα

Δεν είναι μόνο τα γαλάζια ή γαλαζοπράσινα νερά, τα φουρτουνιασμένα κύματα ή οι ωραίες φωτογραφίες στις διαφημίσεις. Χωρίς τη θάλασσα δεν θα υπήρχε ζωή όπως την ξέρουμε.

κορυφή

Ιχθύς

ή αλλιώς ...ψάρι. Πώς θα ήταν οι θάλασσες και η ζωή μας χωρίς ψάρια;

κορυφή

Κλίμα

Το σύνολο των μετεωρολογικών φαινομένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου σε συγκεκριμένη περιοχή, σε αντιδιαστολή με τον καιρό που είναι κάτι που το ζούμε και το αντιλαμβανόμαστε σε καθημερινή βάση και αλλάζει συνεχώς ακόμα και μέσα στην μέρα. Εξαιτίας των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, κυρίως της χρήσης ορυκτών καυσίμων, όπως το κάρβουνο, ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το κλίμα στον πλανήτη μας αλλάζει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι τα οικοσυστήματα δεν προλαβαίνουν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς των αλλαγών και πως οι θλιβερές επιπτώσεις της ταχείας υπερθέρμανσης του πλανήτη στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία ίσως αποδειχθούν χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία.

 

Λάδι

Απόσταγμα που παράγεται από την επεξεργασία του καρπού της ελιάς ή άλλου φυτού ή την κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου, οπότε και ονομάζεται ορυκτέλαιο. Τα μαγειρικά λάδια μπορούν, μετά τη χρήση τους, να γίνουν βιοκαύσιμα και να χρησιμοποιηθούν σε οχήματα αντί για προϊόντα πετρελαίου. Τα ορυκτέλαια, που χρησιμοποιούνται στις μηχανές οχημάτων και σκαφών, μπορούν να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για καύση και κίνηση ώστε και το περιβάλλον να μη ρυπαίνουν και ενέργεια να εξοικονομείται.

κορυφή

Μόλυνση

Μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον, ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών.

 

Νηκτόν (αντίθετο πλαγκτόν)

Το σύνολο των οργανισμών που κολυμπούν αρκετά δυνατά, ώστε να έχουν αυτόνομες μετακινήσεις σε σχέση με το περιβάλλον τους (π.χ. ψάρια, σουπιές, καλαμάρια κ.λπ.)

κορυφή

Ξηρασία

Αλλαγή του υδατικού ισοζυγίου και μείωση των αποθεμάτων νερού. Απόρροια, κατά τόπους, της κλιματικής αλλαγής (ελάττωση βροχοπτώσεων), με αποτέλεσμα τη λειψυδρία, τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους και την υποβάθμιση της ποιότητάς του.

 

Οικοθέση

Περιλαμβάνει το ενδιαίτημα, πάντα όμως σε σχέση με την ηθολογία του οργανισμού, των τροφικών, αναπαραγωγικών, μορφολογικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων του. Περιλαμβάνει επίσης τα όρια ανοχής, τις ανταγωνιστικές επιδράσεις, τα παράσιτα και τις απαιτήσεις κατοικίας αυτού του οργανισμού.

Οικοσύστημα

Σύστημα που αποτελείται από τους οργανισμούς και το περιβάλλον τους και συμπεριλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Οι οργανισμοί αποτελούν τη βιοκοινότητα ενώ το αβιοτικό περιβάλλον είναι ο βιότοπος μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται η βιοκοινότητα.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Η διεργασία που έχει σκοπό να φέρει την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην προστασία της παράκτιας ζώνης, ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα κέρδη και τα μακροπρόθεσμα οφέλη.

κορυφή

Παραλία

Η ζώνη ξηράς, πλάτους μέχρι 50 μέτρα, που προστίθεται στην οριογραμμή του αιγιαλού.

Πλαγκτόν (αντίθετο νηκτόν)

Το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισμών που έχουν μικρή ικανότητα ενεργητικής κίνησης και που λόγω του μικρού τους μεγέθους (από μερικά μικρά έως και λίγα εκατοστά), δεν μπορούν να αντισταθούν στα θαλάσσια ρεύματα και «αιωρούνται» μέσα στο νερό.

 

Ρύπανση

Η άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, που ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

κορυφή

Συρόμενα εργαλεία

Είδος εργαλείων αλιείας που χρησιμοποιείται λανθασμένα, μαζί με την πρακτική του δυναμίτη, προκαλώντας βλάβες στο βυθό και στους οργανισμούς που φιλοξενεί.

 

Τροφική αλυσίδα

Η αλληλουχία των οργανισμών, σύμφωνα με την οποία ο προηγούμενος συνιστά τροφική πηγή για τον επόμενο. Π.χ. Ένα φυτό (παραγωγός) συνιστά τροφή για ένα φυτοφάγο ζώο(1ος καταναλωτής) που συνιστά τροφή για ένα σαρκοφάγο ζώο (2ος καταναλωτής) που αποσυντίθεται σε μικροοργανισμούς (αποδομητής). Μέσω της τροφικής αλυσίδας μπορεί να περάσουν στον ανθρώπινο οργανισμό επικίνδυνες και τοξικές ουσίες που απορρίπτονται στο περιβάλλον.

 

'Yφαλος

Υποθαλάσσιο φυσικό (βράχος, κοράλια) ή τεχνητό ύψωμα, που συνιστά πολύ σημαντικό οικότοπο για την ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση πολλών οργανισμών.

κορυφή

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Πρόκειται για μια φυσική διαδικασία που διατηρεί τη Γη σε θερμοκρασία ευνοϊκή για τους περισσότερους οργανισμούς και τη ζωή. Όμως, η αύξηση στην ατμόσφαιρα της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα και άλλων «αερίων του θερμοκηπίου», εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ευνοεί την αύξηση της θερμοκρασίας και οδηγεί σε τέτοια αλλαγή του κλίματος που θα προξενήσει κλιματική κρίση μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Φέρουσα Ικανότητα

Το επίπεδο της ανθρώπινης δραστηριότητας που μπορεί να φιλοξενήσει μιά περιοχή, χωρίς να γίνει αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης και χωρίς να εξαντληθούν οι φυσικοί της πόροι, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά και τους ίδιους τους κατοίκους.

Φυσικός Πόρος

Καθετί που προέρχεται από τη φύση και που το χρειάζεται ένας οργανισμός για την επιβίωσή του. Ιδιαίτερα για τις ανθρώπινες κοινωνίες, ως φυσικοί πόροι ορίζονται όλα τα υπάρχοντα στη γη υλικά ή προϊόντα που είναι χρήσιμα για τη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου.

κορυφή

Χρήματα

Μέσο με το οποίο κάποιος μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει άλλα αγαθά ή υπηρεσίες. Βοηθάει συχνά τη ζωή μας, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα φυτά και τα ζώα, αν εξαφανιστούν. Γι αυτό, πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση του, ώστε να μην χάνουμε άλλα πολύτιμα αγαθά που μετά δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε.

 

Ψάρια

Τα σπονδυλωτά ζώα που ζουν στη θάλασσα. Αν και νομίζουμε ότι είναι ατέλειωτα, τα στοιχεία δείχνουν πως, στην πραγματικότητα, οι θάλασσες, λόγω υπεραλίευσης και ρύπανσης, γίνονται όλο και πιο φτωχές σε ψάρια. Η βιώσιμη προστασία των θαλασσών, η προώθηση βιώσιμων μορφών αλιείας και η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών είναι η μόνη λύση για να επανέλθει ο φυσικός πλούτος στις θάλασσες και να διασφαλισθεί η ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων.

 

Ωκεανοί

Οι θαλάσσιες έκτασεις που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις Ηπείρους. Δίνουν χρώμα αλλά και ζωή στον Γαλάζιο πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους στη γένεση και τη διατήρηση της ζωής, τη διαμόρφωση του κλίματος και την ανάπτυξη των πολιτισμών.

κορυφή

Συμμετέχοντες φορείς

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΑΣ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΤΗΣ
2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
2ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ)
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ
32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
4/Θ ΔΗMΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝ
47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
6/Θ Δ/ΣΧ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ/ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ/ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ "ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ"
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ‐ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΥ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ-ΒΟΙΩΝ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ
6/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΗΤΗΣ
6/θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ
6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΤΗΣ
6ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
7/Θ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
9/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
AQUILA PORTO RETHIMNO
BLUE FLAG
DIADRASIS
EAGLES PALACE
ELEON GRAND RESORT AND SPA
ELYSIUM RESORT & SPA HOTEL
EΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ « Η ΑΜΙΣΟΣ»
GRECOTEL WHITE PALACE EL GRECO
GRECOTEL  MELI PALACE
HELMEPA
HELMEPA JUNIOR ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ
HOTEL CRETAN MALIA PARK
iSea
KAΦΕ-BAR AΠΩΝ
LEGAMBIENTE
MALTEZAKIS HAIR
PIRAEUS DIVING CENTER
Ploes Villas
PORTO PLATANIAS BEACH RESORT & SPA
SOLIDARITY NOW
TERRA NOVA
TREKKING ANDROS
UNEP MAP
WENDOW ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
WWF
WWF LIFE KΥΚΛΑΔΕΣ
XTERRA
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΑΛΝΤΕΜΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.
ΑΜΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Ανδρος ΚΟΙΝΣΕΠ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ
ΓΕΛ Κ.ΑΧΑΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ Π.Ε
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ.Ε ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗΚΑΔΙΜΕ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΤΗΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΆ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ…..)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΣΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΔΑ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ, ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ KΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΝΗΡΕΑΣ" ΡΑΦΗΝΑΣ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΡΟΒΙΩΝ
ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε
Ίδρυμα THALASSA
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΤΟΜΙΚΗ)
ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ
ΜΟΜ
ΜΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ
Ο.Π.Α.Ν. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΝΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  ΣΥΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΑ"
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΎΛΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΧΝΊΟΥ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ «ΠΥΓΜΑΙΟΣ Ο ΤΡΙΧΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΥΜΑΙΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΒΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΛΟΥ
ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΣΥΡΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕρΟΚΟΥΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΔΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΤΟΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΑΞΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ Τα.Τ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ
ΤΟΠΙΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΤΟΥΟΤΑ
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΥΡΟΥ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΛΟΥ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΒΙΑΙ
ΩΘΗΣΗ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Συμμετοχές

Εθελοντές: 13.092
Φορείς: 294
Φυσικές περιοχές: 196

Ημερολόγιο δράσεων

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31